Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „SOETO” powstał na podstawie Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. St. Warszawy w dniu 4 października 1967 roku. W 1992 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „SOETO” w „SOETO” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2012 SOETO obchodzi 45-lecie działalności.

W okresie gdy Ośrodek działał jako przedsiębiorstwo państwowe oraz jeszcze przez kilka lat po przekształceniu w Spółkę firma zajmowała się m. in. przetwarzaniem systemu rozliczeń czynszów dla niektórych dzielnic m. St. Warszawy. W tym okresie działalności Ośrodek współpracował z wieloma instytucjami wykonującymi usługi na rzecz m. st. Warszawy m. in. SPEC, MZK, Urzędy Dzielnicowe, Urząd m. st. Warszawy (wydziały spraw lokalowych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spraw wewnętrznych). W 1975 roku opracowano i wdrożono dla Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej systemy informatyczne dotyczące automatycznego planowania remontów, rozliczania czynszów oraz system gospodarki materiałowej. W roku 2000 wspólnicy spółki postanowili rozszerzyć jej profil o działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami. Do dnia dzisiejszego wielu pracowników SOETO Sp. z o. o. uzyskało zawodowe licencje zarządcy nieruchomości. Od chwili uzyskania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wiele Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Warszawy obdarzyło nas zaufaniem i powierzyło swoje budynki w nasze ręce. Zarządzamy i administrujemy powierzchnią ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych.

Zarówno SOETO jak i zatrudnieni zarządcy posiadają ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności.

Oferta SOETO skierowana jest głównie do Wspólnot Mieszkaniowych oraz do właścicieli prywatnych kamienic i obejmuje:
- obsługę administracyjną,
- obsługę księgową,
- obsługę prawną,
- obsługę techniczną,
- przejęcie obowiązków zarządcy/administratora.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY